Det var år 1993 när två entreprenörer, Lennart Lindholm och Dan Ljungné, bestämde sig för att tillsammans bilda Nordic Care Holding AB. Deras första mål var att förvärva fastigheten Finnsta 2:25, som låg i Upplands-Bro kommun och var en av Sveriges första gruppbostäder som byggdes. Det var en stor utmaning, eftersom samhällsfastigheter på den tiden var ett relativt nytt begrepp som många inte hade hört talas om. Dessutom hade bankerna svårt att motivera finansiering av denna typ av fastigheter.

Men Lennart och Dan lät sig inte avskräckas. Efter långa förhandlingar och envist arbete lyckades de slutligen få en finansiering tillsammans med Sparbanken i Enköping, och Nordic Care Holding AB blev verklighet.

För att finansiera projektet Rosenängen, som bestod av 60 bostadsrättslägenheter, överlät bolaget projektet till bostadsutvecklaren JM. JM blev också totalentreprenör för LSS-projektet på Rosenängarna. Denna affär blev startskottet för vad som senare skulle komma att bli Client/Server HUB-koncernen.

Den 1 november 1993 flyttade de första hyresgästerna in i gruppbostaden, och Nordic Care Holding AB hade lyckats genomföra sin första fastighetsaffär. Sedan dess har bolaget fortsatt att växa och utvecklas, med fokus på att skapa trygga och anpassade hem för människor i olika livssituationer.

Genom att tro på sin vision och kämpa för den, har Nordic Care Holding AB blivit en viktig aktör på fastighetsmarknaden och bidragit till att förbättra livskvaliteten för många människor genom att erbjuda anpassade bostäder och gruppbostäder.

1994
Förvärvade mark i Malmö från konkursboet efter LB-Invest, Ljungholmsgata, Backåkersvägen samt Svennedalsvägen. Eter flera turer med omsorgsförvaltningen i Malmö fick vi klarteckning att bygga, finansiering genom Sparbanken i Malmö.

Kom i kontakt med Mjöbäcks Entreprenad AB och Kjell Nergården som byggde samtliga LSS gruppbostäder i Malmö. Gruppbostaden Gränsbro Gård i Skegrie, gård som byggdes om av Bygg IN inflyttning 1994. Genom Mjöbäck fick kontakt med Växjö kommun och fastigheten Raskens väg samt Norrköping.

1995
Under året färdigställdes Lojovägen i Växjö samt Sparlånet, Askungen och Holstad i Norrköping.
Under året bildades ett nytt bolag med 50/50 Frölunda Kyrkby Förvaltning AB (FKF) tillsammans med Mjöbäck, för uppförande av 98 seniorlägenheter vid Frölunda kyrka i Västra Frölunda. Tror det var 1995 som Cecilia Karlsson anställdes och slutade i samband med försäljningen av FKF 2000.

1996
I samarbete med Mjöbäck så färdigställs gruppbostäderna Svennedalsvägen i Malmö, Lövstagatan, Pryssgårdsvägen och Åselstadsvägen i Norrköping. I Västa Frölunda blev seniorlägenheterna klara för inflyttning. Samtidigt på börjades planeringen för 98 lägenheter på Lummervägen i Halmstad. Under året överlät MEAB sin andel i FKF investmentbolaget Industrifinans Boligeiendom i Sverige AB.

1997
Styrelsen i Client/Server HUB bestod, av förutom undertecknad, Anders Boquist, Lars Olof ”Sollo” Bäckman och Gert-Åke Wennberg.
Lägenheterna i Halmstad klara för inflyttning. Om och tillbyggnad av gb, Sandbergsgatan och Fältskärsgatan i Norrköping från 5 till 8 lägenheter påbörjades 1996 och nu klara.

1998
Inget nytt noterades i orderboken, fastighetsförvaltning.
Ewa Ljungné anställdes med ansvar för hyresgäster och administration.

1999
Under året sålde FKF fastigheten vid Frölunda kyrka till det kommunala fastighetsbolaget Poseidon då Industrifinans vill avveckla sin verksamhet i Sverige.

2000
Under året såldes även fastigheten i Halmstad och samarbete med Industrifinans upplöstes.

2001
Coulant Wine hade verksamhet under åren 2001 till 2004.
Under året uppfördes 12 studentlägenheter på fastigheten där gb Raskens väg i Växjö.

2002
Förvärvades hyresfastighet Tobisen 1 i Simrishamn

2006
Förvärvades fastighetsbolaget Ekeforsfastigheter Ab med 6 gb i Växjö och 1 hyresfastighet i Växjö och 6 hyresfastigheter i Åseda med totalt 89 lägenheter. Bolaget namnändras till Danneborg Fastighets AB.

2008
Gb i Skegrie, Gränsbro Gård säljs då kommun avvecklat sin verksamhet.
Ny delägare i Coulant Fastighets AB C W P Förvaltning som förvärvar fastigheten Villbo 2 i Växjö för att uppföra 7 ägarlägenheter.
Under åren 2009 till 2010 detaljplan ändras Villbo och byggnadslov beviljas.

2010
Byggstart för Villbo, entreprenadkontrakt tecknas med BRA.

2011
Inflyttning Villbo och Coulant Fastighets uppdrag slutfört.
Anders Ljungné anställds på heltid och skall förvalta Finnsta fastigheten och Norrköpings fastigheterna.
Förhandlingar påbörjas med Landstinget i Östergötland om förvärv av Brödet i Norrköping.

2013
Förvärvas fastigheten Brödet 2 I Norrköping ca 55 ha mark och ca 7 000 m2 uthyrningsbar yta, största delen består av vård och omsorgsboende.
Lars Ljungné anställs som fastighetsförvaltare 

2014
Renoveringar samt om och tillbyggnader å fastigheten Brödet i Norrköping tar fast med bl.a. totalrenovering av hus 9 till gb med 6 lägenheter samt kontorsdel med konferens möjligheter mm.

2015
Under året säljs fastigheten Finnsta i Upplands Bro för att mer koncentrera oss på verksamheten i Norrköping som vuxit.

2016
Förvärvar 50 % i hyresfastigheten Leoparden 12 i Växjö, förhandlingar med kommunen om ny detaljplan påbörjas för uppförande av en ny byggnad med 4 till 6 våningar och uthyrningsbar yta på ca 3 000 m2.
Vi förvärvar grannfastigheterna till Tingstad 2:199 för att sammanföra till en fastighet.
Avtal tecknas om att uppföra en ny gb om 12 lägenheter med gemensamhetsytor.
Hans Ljungné anställds att ansvara för administrationen. Nu är samtliga i familjen anställda och arbetar aktivt i bolaget mao ett renodlat familjeföretag!

2017
Byggnationen av Tingstad påbörjas

2018
Inflyttning i den nya gb Tingstad II sker under våren.
Avtal tecknas med sönerna om ”generationsskifte” och delägarskap i C/S.
Upphandling för om och tillbyggnad av gb Sparlånet påbörjas

2019
Byggnationen av Sparlånet.
Kontoret flyttar till nya lokaler

2020
Inflyttning Sparlånet, gb med 8 lgh i 2 byggnader
Förvärvar resterande 50 % i Leoparden
Säljer samtliga fastigheter i Åseda
Förhandlingar och projektering av hus EFG Brödet påbörjas

1993

Projektet Brf Rosenängen, 60 bostadsrättslägenheter. totalentreprenör JM.

Rosa och Gula villan

Nordic Care Holdings första gruppbostad byggd 1993 i Bro norr och Stockholm. Detta särskilda boende invigdes 1 november 1993.