Våra samhällsfastigheter är anpassade och utformade efter varje verksamhets tjänsteutbud. Vi bygger och förvaltar samhällsfastigheter som passar dig som driver LSS-boende, trygghetsboende eller annan verksamhet som tandläkare och vårdcentral. Samhällsfastigheter brukas till övervägande del av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassad för samhällsservice.

Vi anpassar din lokal efter din verksamhet

Vi vet hur viktigt det är att lokaler fyller den funktion som efterfrågas. Det är ofta en förutsättning för ett bättre liv. Vi bygger och driver förvaltning av samhällsfastigheter särskilt anpassade efter ditt verksamhetsbehov. Därför är det viktigt för oss att vi hela tiden nära kontakt med våra hyresgäster, tillsammans med dig tar vi gemensamt socialt ansvar.

Vad är ett LSS boende?

Vi äger och förvaltar särskilt boende där verksamhetens och de boendes välmående står i fokus. LSS, ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som lagen omfattar. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Det innebär bland annat att ha möjlighet att bo som andra – att ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet och trivsel. En bostad som tillförsäkrar personer med omfattande funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor är en av förutsättningarna för att nå lagstiftningens mål. LSS, eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, realiseras runt om i Sveriges genom boenden för personer i behov av extra stöd. Det är viktiga boenden, där människor kan få den hjälp och stöd som de behöver för att må bra.

Vilka fördelar finns det med att bo i gruppbostad?

Boendena är till för dig som har svårt att klara dig i en egen bostad och behöver närhet till personal som kan stötta dig. I en gruppbostad bor man i en egen lägenhet, men har gemensamma rum för att laga mat och umgås. På gruppboendet har du närhet och tillgång till personal dygnet runt. Det är i bostaden man normalt tillgodoser sina mest grundläggande behov och bostaden är för de flesta människor tillsammans med arbetet den plattform från vilken man skapar relationer med andra människor och deltar i samhällslivet. Många personer med omfattande funktionshinder tillbringar en stor del av sin dag i det egna hemmet. Därför är bostaden många gånger ännu mer betydelsefull för personer med funktionsnedsättning än för den som inte har funktionsnedsättning.

Jag vill hyra en lokal – hur går jag tillväga?

Att hitta rätt lokal eller samhällsfastighet kan vara både en svår och tidskrävande process. Starta med att söka bland våra samfällsfastigheter här på sidan och se om någon lokal matchar det du söker. I beskrivningarna hittar du information angående adress, boyta, tomtyta och byggnadsår. Under varje objekt finns information om vem du ska kontakta vid intresse samt vända dig med övriga frågor.

Vi bygger och förvaltar fastigheter i:

  • Östergötland 
  • Småland
  • Skåne
Sortera efter stad
  • Alla städer
  • Norrköping
  • Simrishamn
  • Växjö
  • Borås
  • Jönköping
  • Malmö
I Norrköping finns ett boende som är så mycket mer än bara en plats att bo på. Åselstadsvägen 96 är…
Vid Dalviksgatan 69-71 finns idag flera samhällsnyttiga verksamheter i form av vårdcentral, folktandvård, daglig verksamhet samt gruppbostäder. De senare drivs…
Fältskärsgatan 9 är en gruppbostad som ligger i området Klingsberg. Personalen som arbetar här är vårdare och utgår från dina…
Lövstagatan 5 är en gruppbostad för personer med grava psykiska funktionsnedsättningar. Gruppbostaden ligger i en villa som även har en…
Örtugsgatan 23 är en modern gruppbostad för personer med funktionsnedsättningar.…
En gruppbostad är ett bra alternativ för personer med så…
En gruppbostad kan beskrivas som ett litet antal lägenheter, vilka…
Svennedalsvägen ligger centralt i Malmö, mitt i ett trevligt bostadskvarter i nära anslutning till växande Hyllie. I stadsdelen Hyllie ligger…
Ett centralt LSS boende i Malmö Dammfri ligger vårt gruppboende…
En gruppbostad kan beskrivas som ett litet antal lägenheter, vilka…
Vikaholm ligger söder om Teleborg i Växjö och kännetecknas som…
Boendena är till för dig som har svårt att klara…
Boendena är till för dig som har svårt att klara dig i en egen bostad och behöver närhet till personal…
Klavérvägen ligger mitt i stadsdelen Hov i Växjö. Centralt belägen…
Boendena är till för dig som har svårt att klara…
En bostad med särskild service enligt LSS är en egen lägenhet med hyreskontrakt och med tillgång till personalstöd. På en gruppbostad…
Boendena är till för dig som har svårt att klara dig i en egen bostad och behöver närhet till personal…
Boendena är till för dig som har svårt att klara dig i en egen bostad och behöver närhet till personal…

Vi är stolta över våra fastigheter

Vi lägger stor vikt vid förvaltning av våra fastigheter. Vi utför kontinuerligt kontroller och besiktningar av våra fastigheter för att säkerställa att de är i gott skick.