Våra samhällsfastigheter är anpassade och utformade efter varje verksamhets tjänsteutbud. Vi bygger och förvaltar samhällsfastigheter som passar dig som driver LSS-boende, trygghetsboende eller annan verksamhet som tandläkare och vårdcentral. Samhällsfastigheter brukas till övervägande del av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassad för samhällsservice.

Anpassning av din lokal efter verksamhetsbehov

Vi förstår att lokaler som möter specifika funktionella krav är avgörande för en smidigare och mer produktiv verksamhet. Därför erbjuder vi byggnation och förvaltning av samhällsfastigheter som är särskilt anpassade efter dina behov. Genom att upprätthålla en nära dialog med våra hyresgäster, tar vi gemensamt ett socialt ansvar för att skapa de bästa förutsättningarna för både verksamhet och välmående.

Vad är ett LSS-boende?

LSS-boenden är särskilda boenden utformade för att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer med omfattande funktionsnedsättningar, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målet är att varje individ ska få möjlighet att leva som andra, vilket inkluderar att ha ett eget tryggt och trivsamt hem. Dessa boenden är viktiga för att säkerställa goda levnadsvillkor och erbjuda det stöd som behövs för att de boende ska må bra.

Fördelar med att bo i en gruppbostad

Gruppbostäder är avsedda för personer som har svårt att klara sig själva i en egen bostad och behöver tillgång till personal dygnet runt. Här bor man i en egen lägenhet med tillgång till gemensamma utrymmen för matlagning och umgänge. Detta boendealternativ erbjuder närhet till stödpersonal och en trygg miljö där de boende kan tillgodose sina grundläggande behov och skapa relationer med andra människor. För personer med funktionsnedsättning kan hemmet vara en central plats för både vardagsliv och social interaktion.

Hur går det till att hyra en lokal?

Att hitta rätt lokal eller samhällsfastighet kan vara en utmanande och tidskrävande uppgift. Börja med att söka bland våra tillgängliga fastigheter här på sidan. Varje objekt har en detaljerad beskrivning med information om adress, boyta, tomtyta och byggnadsår. Om du finner en lokal som matchar dina behov, hittar du också kontaktinformation för vidare frågor och intresseanmälan under respektive objekt.

Kontakta oss gärna för att få mer information och hjälp med att hitta den perfekta lokalen för din verksamhet!

Vi bygger och förvaltar fastigheter i:

  • Östergötland 
  • Småland
  • Skåne
Sortera efter stad
  • Alla städer
  • Norrköping
  • Simrishamn
  • Växjö
  • Borås
  • Jönköping
  • Malmö
I Växjö finns ett boende som är så mycket mer än bara en plats att bo på. Rallaringen är ett…
I Norrköping finns ett boende som är så mycket mer än bara en plats att bo på. Åselstadsvägen 96 är…
Vid Dalviksgatan 69-71 finns idag flera samhällsnyttiga verksamheter i form av vårdcentral, folktandvård, daglig verksamhet samt gruppbostäder. De senare drivs…
Fältskärsgatan 9 är en gruppbostad som ligger i området Klingsberg. Personalen som arbetar här är vårdare och utgår från dina…
Lövstagatan 5 är en gruppbostad för personer med grava psykiska funktionsnedsättningar. Gruppbostaden ligger i en villa som även har en…
Örtugsgatan 23 är en modern gruppbostad för personer med funktionsnedsättningar.…
En gruppbostad är ett bra alternativ för personer med så…
En gruppbostad kan beskrivas som ett litet antal lägenheter, vilka…
Svennedalsvägen ligger centralt i Malmö, mitt i ett trevligt bostadskvarter i nära anslutning till växande Hyllie. I stadsdelen Hyllie ligger…
Ett centralt LSS boende i Malmö Dammfri ligger vårt gruppboende…
En gruppbostad kan beskrivas som ett litet antal lägenheter, vilka…
Vikaholm ligger söder om Teleborg i Växjö och kännetecknas som…
Boendena är till för dig som har svårt att klara…
Boendena är till för dig som har svårt att klara dig i en egen bostad och behöver närhet till personal…
Klavérvägen ligger mitt i stadsdelen Hov i Växjö. Centralt belägen…
Boendena är till för dig som har svårt att klara…
En bostad med särskild service enligt LSS är en egen lägenhet med hyreskontrakt och med tillgång till personalstöd. På en gruppbostad…
Boendena är till för dig som har svårt att klara dig i en egen bostad och behöver närhet till personal…
Boendena är till för dig som har svårt att klara dig i en egen bostad och behöver närhet till personal…

Vi är stolta över våra fastigheter

Vi lägger stor vikt vid förvaltning av våra fastigheter. Vi utför kontinuerligt kontroller och besiktningar av våra fastigheter för att säkerställa att de är i gott skick.