Vi lägger stor vikt vid förvaltning av våra fastigheter. Vi utför kontinuerligt kontroller och besiktningar av våra fastigheter för att säkerställa att de är i gott skick. Vi uppmanar också våra hyresgäster att skicka in serviceanmälningar vid upptäckta brister så vi snabbt kan göra åtgärder.

Anpassade hem.
Som ägare och förvaltare av Samhällsfastigheter har vi höga krav på oss att underhålla och anpassa fastigheten efter de behov som våra hyresgäster har. Det kan vara allt ifrån att handikappanpassa entrén till att skapa förutsättningar för installation av anpassade hjälpmedel.

Långsiktiga förbättringar.
Vi investerar även i långsiktiga förbättringar. Det kan vara byte av fasad, stam eller tak. Det är en viktig del i vårt strategi att bli den ledande samhällsutvecklaren i Norden.

Lokala entreprenörer
Vårt mål är att vara en lokal fastighetsvärd och arbeta med lokala entreprenörer. Vi ser ett stort behov att både våra hyresgäster och anlitade entreprenörer känner sig trygga och att vi arbetar långsiktigt i våra fastigheter. 

Vi bygger hem anpassade för livet.