Fr.o.m. 1 juni kommer Parcum Parkering att sköta vårt parkeringsområde

Följande kommer gälla för området:

Personalparkering erbjuds till en kostnad av 400 kr/månad. Avser endast personal som arbetar i området.
Anmälan görs till Parcum via mail: info@parcum.se med följande uppgifter:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mailadress som månadsaviseringen kommer skickas till

Uppsägning görs till Parcum via mail och uppsägningstiden är en kalendermånad.

Ni som löser personalparkering erhåller ett parkeringstillstånd som alltid måste finnas väl synligt i bilens framruta.
Ni kan parkera antingen på avgiftsbelagda parkeringsplatser eller platserna där det står ”Personalparkering, tillstånd erfordras”.

Som alternativ till personalparkering kan man betala via Parkster sms/app för 12 kr/timme och då endast parkera på avgiftsbelagda parkeringsplatser.

Det är inte tillåtet att parkera på parkeringsplatser med skylt ”Förhyrda platser”, dessa är reserverade för annan verksamhet.