En gruppbostad är ett bra alternativ för personer med så pass omfattande funktionshinder att kontinuerlig närvaro av personal är nödvändigt. I en gruppbostad skall det finnas en fast kollektiv bemanning, vilken skall täcka de boendens hela stödbehov. Syftet med gruppbostäder kan därmed sägas vara att ge möjlighet för vuxna personer med funktionshinder som inte kan bo i eget boende eller servicelägenhet, att skaffa sig ett hem utanför föräldrahemmet.

Bostadsfakta

Kontaktperson

Adress
Sandbergsgatan 8, Norrköping

Bruttoarea
456 m2

Tomtyta
2584 m2

Byggnadsår
1995

Kontaktperson