Ett centralt LSS boende i Malmö Dammfri ligger vårt gruppboende innehållande 6 lägenheter. Gruppboenden är till för dig som har omfattande behov av vård och omsorg, exempelvis på grund av demens, somatisk eller psykisk sjukdom.

Bostadsfakta

Kontaktperson
Kontaktperson