Vid Dalviksgatan 69-71 finns idag flera samhällsnyttiga verksamheter i form av vårdcentral, folktandvård, daglig verksamhet samt gruppbostäder. De senare drivs av vård- och omsorgskontoret och den dagliga verksamheten är inriktad för personer med utvecklingsstörning medan de tre gruppbostäderna är bostad för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Inom Dalviksgatan 71 finns även funktionshinderomsorgens team med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Privat vårdverksamhet bedrivs av Kry vilka bedriver en i området mycket populär vårdcentral. Regionen i Östergötland har valt att placera en fin tandvårdsklinik i hus 71 A.

Bostadsfakta

Kontaktperson

Omgivningen vid kvarteret Brödet är i hög grad terapeutisk genom sin närhet till naturen men också inkluderande i samhället genom sin närhet till lokalt centrum med affärer och goda kollektiva transporter.

Kontaktperson