En gruppbostad kan beskrivas som ett litet antal lägenheter, vilka är grupperade kringgemensamma utrymmen och där service och omvårdnad kan ges på dygnet runt. Vad gäller de gemensamma utrymmena bör dessa vara placerade så att de kan verka som en samlande punkt för personerna som bor i gruppbostaden. Antalet personer som bor i en gruppbostad bör vara litet.

Bostadsfakta

Kontaktperson

Adress
Pryssgårdsvägen 60, Norrköping

Bruttoarea
367 m2

Tomtyta
2737 m2

Byggnadsår
1996

Kontaktperson