Ljungholmsgatan

En gruppbostad kan beskrivas som ett litet antal lägenheter, vilka är grupperade kringgemensamma utrymmen och där service och omvårdnad kan ges på dygnet runt. Vad gäller de gemensamma utrymmena bör dessa vara placerade så att de kan verka som en samlande punkt för personerna som bor i gruppbostaden. Antalet personer som bor i en gruppbostad bör vara litet.

Backåkern

Ett centralt LSS boende i Malmö Dammfri ligger vårt gruppboende innehållande 6 lägenheter. Gruppboenden är till för dig som har omfattande behov av vård och omsorg, exempelvis på grund av demens, somatisk eller psykisk sjukdom.

Svennedalsvägen

Svennedalsvägen ligger centralt i Malmö, mitt i ett trevligt bostadskvarter i nära anslutning till växande Hyllie. I stadsdelen Hyllie ligger Malmös största utbyggnadsområde. Det sträcker sig från bostadsområdena Holma och Kroksbäck i norr till Yttre ringvägen i söder. Här byggs ett nytt centrumområde med betydelse för tillväxten i både Malmö och Öresundsregionen. Fullt utbyggt beräknas Hyllie centrum ha ca 9 000 bostäder och lika många arbetsplatser. Vid Hyllie stationstorg, hjärtat i området, ligger station Hyllie som öppnade den 12 december 2010 då Citytunneln invigdes. Restiden till Triangelns station är 3 minuter och 6 minuter till Malmö C. Från Hyllie till Kastrups flygplats tar det 12 minuter. Station Hyllie är den första svenska järnvägsstationen efter Öresundsbron och Danmark. Bredvid Hyllie vattentorn, 80 meter från stationen, ligger Malmö Arena som invigdes i november 2008. Arenan har plats för över 15 000 åskådare och är hemmaarena för ishockeylaget Malmö Redhawks.

Gruppboenden är till för dig som har omfattande behov av vård och omsorg, exempelvis på grund av demens, somatisk eller psykisk sjukdom. På våra vård- och gruppboenden får du service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt. Du kan ansöka om särskilt boende när du inte längre kan bo kvar i ditt eget hem på grund av att dina behov av vård och omsorg är stora. På ett särskilt boende har du ett vanligt hyreskontrakt och du betalar hyra precis som för en vanlig lägenhet.

EFG Huset

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.