Porten
Tänk på att se till att porten går i lås, så att obehöriga inte kan ta sig in.

Brännbara föremål
Lösa eller brännbara föremål skall enligt lagen om skydd mot olyckor förvaras i förråd eller lägenheten då de annars riskerar att försvåra eller förhindra räddningsarbete vid brand, även om det orsakar problem för hyresgästen skall alltid skydd för liv och hälsa komma i första hand.

Cyklar
Cyklar och barnvagnar skall förvaras i lägenheten eller i förråd avsett för detta.

Inget i vägen
Ställ inte saker i trapphus, utanför dörren eller i vinds-/källarförråd

 

 

 

Klicka på ämnet som passar dig bäst:

UtflyttningHyraFlyttanmälanFörhållningsreglerRenoveringSkötselIntegritet