Upprepade störningar
Lagen har på senare tid blivit betydligt stängare när det gäller upprepade eller allvarliga störningar. Den som stör sina grannar och inte rättar sig efter tillsägelser, riskerar att bli uppsagd från lägenheten. Är störningarna ”allvarliga” kan man bli uppsagd genast.

Fester
Fester är alltid trevligt! Tänk på att om du skall ha en större fest med många besökare är det klokt att meddela grannarna i förväg. Sätt upp en lapp i trapphuset, eller varför inte bjuda in dina grannar?

Ljudnivå
Störningar som höga skrik, hög musik och liknande är ganska onödiga om var och en tänker på att ingenting får höras in till grannarna. Detta krav är extra angeläget sent på kvällarna (från 22:00). Tänk även på att spolande av stora mängder vatten på kvällen, kan vara störande.

Visa hänsyn
Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att Du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring dig.

Ansvarig för dina gäster
Som hyresgäst är man ansvarig för att alla som tillhör ens hushåll samt för besökande av lägenheten.

 

 

Klicka på ämnet som passar dig bäst:

UtflyttningHyraFlyttanmälanRenoveringSkötselAllmänytorIntegritet