Sophantering
Vår ambition är att ha så stor sortering och uppdelning av sopor vid fastigheten som möjligt, detta för att du som boende skall kunna ta ditt miljöansvar. Vi önskar att du som bor hos oss respekterar detta och blir en återvinnare du med. Skrymmande sopor sk, grovsopor ber vi dig i möjligaste mån lämna på Returpunkterna. Då kan soporna sorteras bäst och möjliggör bästa återvinningen och miljönyttan. Dessutom är det kostnadsfritt. Detsamma gäller för el-skrot och farligt avfall. För frågor runt sophantering i övrigt ber vi dig kontakta respektive skötselansvarig eller vända dig till kontoret 0470-62750, alternativt mailar du din fråga till oss.

Tvätta mattor?
Det är förbjudet att tvätta mattor i fastighetens tvättmaskiner.
Tänk på att alltid behandla mattan direkt om fläckar uppstår. De flesta typer av mattor görs enklast rent med hjälp av en trasa eller handduk, ljummet vatten och lite diskmedel. Badda försiktigt med trasan och massera bort fläcken. Även syntetmattor och ullmattor kan behandlas med denna metod.
Olika mattor och fläckar kan behöva behandlas på olika sätt. För mer information, läs tvättråd för din matta.

Skaka mattor?
Skaka inte mattor från fönster eller balkong, tänk på grannarna nedanför.

Stopp i toaletten
Börja med att ta bort vatten eller låt det sjunka undan. Fyll en hink med vatten och häll den från så hög höjd du kan direkt ner i WC-stolen. Släpper det inte då gör en serviceanmälan eller ring oss.

Stopp i diskbänk
Töm ut vattnet från vasken. Prova därefter med att spola riktigt hett vatten direkt ner i vasken. Blir det inte bättre kontakta oss.

Stopp i avloppet
Golvbrunnen gör du enkelt rent. Lyft på locket och plocka bort hår m m. Kvarstår stoppet kontakta oss

Trasiga elsäkringar- huvudsäkring
Öppna ditt säkringsskåp och leta upp de säkringar som gått sönder. Ser du ingen trasig så börja med att kontrollera vilken del av lägenheten som elen är borta i och jämför med elsäkrings schemat du normalt har under elmätaren/säkringsskåpet. Tänk på att en spis kan ha flera säkringar. Om du har jordfelsbrytare till lägenheten så kontrollera även den. Byter du propp var noga med att kontrollera mot säkringsschemat att rätt propp sitter i säkringsskåpet.

Installationer
Installation av vitvaror eller annan fast teknisk utrustning får inte göras utan vårt tillstånd. Kontakta alltid oss vid denna typ av installation.

Ersättningsskyldig
Tänk på att du som hyresgäst är ersättningsskyldig för onormalt slitage såsom rökning i lägenhet, slitage orsakat av husdjur och övrigt onormalt slitage. Du blir också ersättningsskyldig vid förlust av nycklar, detta till en kostnad av ca 1 800 kr enligt Sabos:s gällande prislista.

Spis
Håll spis och ugn ren så att smuts och fett inte bränner fast.
Dra även fram spisen någon gång per år och rengör utrymmet bakom spisen.

Sänggavel
Sätt en sänggavel på sängen eller något annat skydd mot väggen för att undvika fettfläckar på tapeten. Den kostnad som uppstår for om tapetsering eller ommålning kan man som hyresgäst bli skyldig att betala.

Rengöringsmedel
Använd milda rengöringsmedel i WC, tvättställ och badkar.

Kyl
Kylskåp är självavfrostande, men se till att dräneringshålet i kylens bakstycke är rengjort.

Frosta av din frys
Frosta av frys med jämna mellanrum. Låt isen tina av sig själv, använd inte kniv eller andra vassa föremål som kan skada kyl/frysen.

 

 

Klicka på ämnet som passar dig bäst:

UtflyttningHyraFlyttanmälanFörhållningsreglerRenoveringAllmänytorIntegritet