Åselstadsvägen 96

I Norrköping finns ett boende som är så mycket mer än bara en plats att bo på. Åselstadsvägen 96 är ett modernt boende som erbjuder en trygg och stöttande miljö för personer med funktionsnedsättningar. Här får du närhet till personal som finns där för att hjälpa dig och stötta dig i vardagen. Dessutom är boendet beläget i en vacker miljö intill Ensjön, vilket skapar en fridfull och avkopplande atmosfär. Här kan du njuta av den vackra naturen samtidigt som du får det stöd och den hjälp du behöver. Åselstadsvägen 96 är helt enkelt ett boende där du kan känna dig trygg och hemma.

Dalviksgatan

Vid Dalviksgatan 69-71 finns idag flera samhällsnyttiga verksamheter i form av vårdcentral, folktandvård, daglig verksamhet samt gruppbostäder. De senare drivs av vård- och omsorgskontoret och den dagliga verksamheten är inriktad för personer med utvecklingsstörning medan de tre gruppbostäderna är bostad för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Inom Dalviksgatan 71 finns även funktionshinderomsorgens team med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Privat vårdverksamhet bedrivs av Kry vilka bedriver en i området mycket populär vårdcentral. Regionen i Östergötland har valt att placera en fin tandvårdsklinik i hus 71 A.

Fältskärsgatan

Fältskärsgatan 9 är en gruppbostad som ligger i området Klingsberg. Personalen som arbetar här är vårdare och utgår från dina behov och förutsättningar för att du ska känna trygghet i ditt hem.

Lövstagatan

Lövstagatan 5 är en gruppbostad för personer med grava psykiska funktionsnedsättningar. Gruppbostaden ligger i en villa som även har en trädgård. Alla boende har en egen lägenhet med ett rum och kök samt badrum. Det finns även ett gemensamt kök och vardagsrum där det finns möjlighet att umgås.

Örtugsgatan

Örtugsgatan 23 är en modern gruppbostad för personer med funktionsnedsättningar. Färdigställd 2020. Stor omsorg har lagts på att skapa ett attraktivt boende och en långsiktigt hållbar arbetsplats. Örtugsgatan ligger i ett lugnt villaområde i direkt anslutning till rekreationsmöjligheter. I en gruppbostad bor man i en egen lägenhet, men har gemensamma rum för att laga mat och umgås. På gruppboendet har du närhet och tillgång till personal dygnet runt. Välkomna till Örtugsgatan!

Pryssgårdsvägen

En gruppbostad kan beskrivas som ett litet antal lägenheter, vilka är grupperade kringgemensamma utrymmen och där service och omvårdnad kan ges på dygnet runt. Vad gäller de gemensamma utrymmena bör dessa vara placerade så att de kan verka som en samlande punkt för personerna som bor i gruppbostaden. Antalet personer som bor i en gruppbostad bör vara litet.

Sandbergsgatan

En gruppbostad är ett bra alternativ för personer med så pass omfattande funktionshinder att kontinuerlig närvaro av personal är nödvändigt. I en gruppbostad skall det finnas en fast kollektiv bemanning, vilken skall täcka de boendens hela stödbehov. Syftet med gruppbostäder kan därmed sägas vara att ge möjlighet för vuxna personer med funktionshinder som inte kan bo i eget boende eller servicelägenhet, att skaffa sig ett hem utanför föräldrahemmet.